Cách khắc phục yêu cầu đăng nhập admin khi in sau bản vá lỗi PrintNightmare

Sau khi cài đặt bản cập nhật KB5005033 hoặc các bản vá lỗi PrintNightmare khác, một số máy in sẽ yêu cầu thông tin đăng nhập của Administrator mỗi khi người dùng cố in trong môi trường Windows Point and Print. Điều này xảy ra khi chỉ có Administrator mới được phép cài đặt hoặc cập nhật dirver thông qua Point and Print.

Yêu cầu xác thực tài khoản Administrator được kích hoạt tự động trong môi trường mà máy chủ in ấn có driver mới hoặc máy khách đang cố gắng in.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các nền tảng máy khách và máy chủ bị ảnh hưởng:

  • Máy khách: Windows 10 phiên bản 21H1; Windows 10, phiên bản 20H2; Windows 10, phiên bản 2004; Windows 10, phiên bản 1909; Windows 10, phiên bản 1809; Windows 10 Enterprise LTSC 2019; Windows 10 Enterprise LTSC 2016; Windows 10, phiên bản 1607; Windows 10 Enterprise 2015 LTSB; Windows 8.1; Windows 7 SP1
  • Máy chủ: Windows Server 2022; Windows Server, phiên bản 20H2; Windows Server, phiên bản 2004; Windows Server, phiên bản 1909; Windows Server, phiên bản 1809; Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Server 2008 SP2

Nếu không sử dụng Pont and Print, bạn không bị ảnh hưởng bởi sự cố này và đã được bảo vệ theo mặc định sau khi cài đặt bản cập nhật Patch Tuesday được phát hành ngày 10/8.

Giải pháp khắc phục

Theo Microsoft, vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách đảm bảo rằng tất cả các máy khách và máy chủ trong mạng của bạn cài đặt cùng một phiên bản driver.

“Hãy xác minh rằng bạn đang sử dụng driver mới nhất cho tất cả các thiết bị trong mạng in ấn của mình và nếu có thể hãy sử dụng cùng một phiên bản driver trên máy khách và máy chủ”, Microsoft tuyên bố.

Nếu bạn đã cập nhật driver máy in trong mạng của mình nhưng không khắc phục được vấn đề thì hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của hãng sản xuất máy in.

Ngoài ra, theo thông tin mới nhất thì các cập nhật vá lỗi PrintNightmare trrong bản vá lỗi Patch Tuesday tháng 9/2021 đã làm hỏng tính năng in qua mạng. Cho tới nay, Microsoft vẫn chưa đưa ra thông tin gì về vấn đề mới này. Giải pháp khắc phục tạm thời là gỡ bỏ bản cập nhật KB5005565.

QTM-CN

QTM-ĐM