Cách thay đổi ứng dụng Terminal mặc định trong Windows 10

Bắt đầu với Windows 10 build 21390, bây giờ, bạn có thể chọn Windows Console Host (mặc định) hoặc Windows Terminal Preview v1.9.1445.0 trở lên làm ứng dụng Terminal mặc định (trình giả lập).

Điều này có nghĩa là bất kỳ ứng dụng dòng lệnh nào (ví dụ: PowerShell, Command Prompt, v.v…) sẽ khởi chạy bên trong trình giả lập Terminal đã chọn của bạn theo mặc định.

Nếu bạn chọn Windows Terminal Preview, thì khi bạn mở bất kỳ ứng dụng dòng lệnh nào (ví dụ: PowerShell, Command Prompt, WSL, v.v…), nó sẽ mở bên trong Windows Terminal Preview theo mặc định.

Nếu bạn chọn Windows Console Host, thì khi bạn mở bất kỳ ứng dụng dòng lệnh nào (ví dụ: PowerShell, Command Prompt, WSL, v.v…), ứng dụng đó sẽ mở trong cửa sổ bảng điều khiển PowerShell, Command Prompt, WSL, v.v…

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi ứng dụng Terminal mặc định thành Windows Console Host hoặc Windows Terminal Preview trong Windows 10.

Lưu ý: Bắt buộc phải cài đặt Windows Terminal Preview v1.9.1445.0 trở lên.

Thay đổi ứng dụng Terminal mặc định trong bảng điều khiển Properties

Tùy chọn này sẽ không khả dụng nếu ứng dụng Terminal mặc định hiện được đặt thành Windows Terminal Preview. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần phải sử dụng tùy chọn 2 thay thế.

1. Mở cửa sổ Command Prompt, Command Prompt với quyền admin, PowerShell, PowerShell với quyền admin, WSL hoặc WSL2.

Lưu ý: Bạn cũng có thể chỉ cần nhấp chuột phải trực tiếp vào file hoặc shortcut cửa sổ bảng điều khiển, nhấp vào Properties và chuyển sang bước 3 bên dưới.

2. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ trên thanh tiêu đề của cửa sổ giao diện điều khiển, rồi nhấn vào Properties.

Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ trên thanh tiêu đề của cửa sổ giao diện điều khiển

Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ trên thanh tiêu đề của cửa sổ giao diện điều khiển

3. Nhấp vào tab Terminal.

4. Chọn Windows Console Host (mặc định) hoặc Windows Terminal Preview, tùy theo những gì bạn muốn trong menu drop-down Default Terminal Application.

Chọn Windows Console Host (mặc định) hoặc Windows Terminal Preview

Chọn Windows Console Host (mặc định) hoặc Windows Terminal Preview

5. Nhấn OK.

  • Cách thay đổi shell mặc định trong Windows Terminal

Thay đổi ứng dụng terminal mặc định trong cài đặt Windows Terminal Preview

1. Mở ứng dụng Windows Terminal Preview.

2. Nhấp vào nút mũi tên xuống ở thanh trên cùng và nhấn vào Settings Ctrl + , (dấu phẩy).

Nhấn vào Settings

Nhấn vào Settings

3. Nhấp vào Startup ở ngăn bên trái.

4. Chọn Windows Console Host (mặc định) hoặc Windows Terminal Preview cho những gì bạn muốn trong menu drop-down Default Terminal Application.

5. Nhấp vào Save ở dưới cùng bên phải.

6. Bây giờ, bạn có thể đóng tab Settings hoặc Windows Terminal Preview nếu muốn.

Đóng tab Settings hoặc Windows Terminal Preview

Đóng tab Settings hoặc Windows Terminal Preview

Chúc bạn thực hiện thành công!

QTM-CN

QTM-ĐM