Hướng dẫn gửi tin nhắn tự động hủy trên Viber

Tính năng tự động hủy tin nhắn trên Viber sẽ giúp giữ bí mật những tin nhắn cá nhân, chứa thông tin nhạy cảm trên Viber. Khi thiết lập chế độ này thì bạn có thể lựa chọn thời gian để tin nhắn tự động biến mất khi có người khác đọc được tin nhắn. Tính năng tin nhắn tự động biến mất này hiện có ở rất nhiều ti nhắn như, tin nhắn tự hủy trên Messenger, tin nhắn tự hủy trên Zalo. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc bật tin nhắn tự hủy trên Viber

Hướng dẫn bật tin nhắn tự hủy trên Viber

Bước 1:

Tại giao diện tin nhắn trên Viber bạn nhấn vào đoạn chat mà muốn thiết lập chế độ tự động xóa tin nhắn. Trong giao diện tin nhắn, chúng ta nhấn vào biểu tượng đồng hồ để thiết lập chế độ tự động hủy tin nhắn trên Viber.

Giao diện tin nhắn trên ViberBiểu tượng đồng hồ trên Viber

Bước 2:

Lúc này hiển thị giao diện mới màn hình để lựa chọn thời gian thiết lập cho tin nhắn tự động biến mất. Bạn nhấn vào thời gian để tin nhắn tự động hủy trên Viber.

Khi chọn xong thời gian sẽ hiện thông báo trong cuộc hội thoại và biểu tượng số giờ sẽ hiển thị ở khung nhắn tin.

Chọn thời gian tin nhắn tự biến mất trên ViberThông báo tin nhắn Viber tự biến mất

Bước 3:

Sau đó bạn gửi tin nhắn như bình thường và sẽ hiển thị thời gian đếm ngược ở khung tin nhắn. Khi đối phương xem tin nhắn thì đồng hồ sẽ đếm ngược và tự động biến mất trong cuộc hội thoại.

Đếm ngược tự hủy tin nhắn Viber

Bước 4:

Để tắt tính năng tự hủy tin nhắn trên Viber này, bạn nhấn lại vào biểu tượng đồng hồ rồi nhấn tiếp vào chữ Tắt để hủy tính năng tin nhắn tự động hủy trên Viber này.

Tắt tự hủy tin nhắn Viber

Tính năng tự động hủy tin nhắn trên Viber chỉ áp dụng với phiên bản ứng dụng Viber. Nếu bạn dùng Viber máy tính thì sẽ không thể đọc tin nhắn gửi ở chế độ này và không dùng được chế độ này.

QTM-CN

QTM-ĐM