Xem cách thức ứng dụng theo dõi người dùng trên iPhone và iPad thông qua tính năng App Privacy Report

iOS và iPadOS 15 đã giới thiệu một tính năng bảo mật mới cho phép bạn ghi lại hoạt động của các ứng dụng trên hệ thống, để xem cách thức các ứng dụng này sử dụng dữ liệu cá nhân và theo dõi mình ra sao. Sau đó, bạn có thể sử dụng thông tin này để điều chỉnh lại hoạt động cấp quyền, hoặc xóa bỏ hoàn toàn một ứng dụng cụ thể nếu không tin tưởng chúng. Đây là cách thực hiện.

Làm thế nào để ghi lại hoạt động ứng dụng

Là một phần của nỗ lực giúp người dùng hiểu rõ hơn về cách thức các ứng dụng trên hệ thống đang sử dụng dữ liệu cá nhân của mình như thế nào, Apple hiện cho phép bạn ghi lại hoạt động ứng của dụng trong một tuần trên thiết bị của mình.

Để bật tính năng này, trước tiên hãy đảm bảo bạn đã cài đặt phiên bản iOS/iPadOS mới nhất, sau đó điều hướng tới Settings (Cài đặt) > Privacy (Quyền riêng tư) và bấm vào mục Record App Activity (Ghi hoạt động ứng dụng). Tất cả những gì bạn cần làm là bật tính năng này lên và chờ đợi.

Bật Record App Activity

Sau khi Record App Activity được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động theo dõi và ghi lại thông tin bất cứ khi nào một ứng dụng bất kỳ truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Chẳng hạn như thư viện ảnh, danh bạ, cảm biến và các nguồn thông tin khác như camera, micro, dữ liệu mạng bao gồm các trang web mà bạn truy cập…

Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách thức một ứng dụng cụ thể đang hoạt động như thế nào với các quyền truy cập mà bạn đã cấp cho nó. Sau đó, bạn có thể đưa ra quyết định về việc có nên giới hạn truy cập hoặc tiếp tục sử dụng ứng dụng này hay không.

Chẳng hạn, nếu bạn phát hiện ra rằng một ứng dụng thường xuyên truy cập vào micro hoặc camera của thiết bị không có lý do chính đáng, bạn có thể thu hồi hoàn toàn các quyền truy cập đã cấp cho ứng dụng đó. Ngoài ra, thông qua tính năng này, bạn cũng có thể phát hiện ra những ứng dụng đang âm thầm gửi dữ liệu đến các miền của bên thứ ba không xác định (ví dụ: dữ liệu quảng cáo), dẫn đến những rủi ro về quyền riêng tư.

Xuất dữ liệu và xem báo cáo

Ngay sau khi tính năng Record App Activity bắt đầu ghi dữ liệu, bạn sẽ có thể xuất báo cáo chi tiết trong Settings > Privacy > Record App Data bằng cách nhấn vào nút “Save App Activity” (Lưu hoạt động ứng dụng). Điều này sẽ cho phép bạn lưu báo cáo ở định dạng JSON được phân tách (NDJSON), có thể mở bằng các trình soạn thảo văn bản. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng tệp tại trang web nhà phát triển của Apple.

Tệp NDJSON

Đối với hầu hết người dùng, tệp NDJSON này khá khó hiểu. Nhưng trong thời gian tới, Apple sẽ phát hành một bản cập nhật cho phép người dùng xem báo cáo Record App Activity dưới dạng cách danh sách trực quan, như trong ảnh chụp màn hình dưới đây.

Báo cáo Record App Activity

Bạn có thể để tính năng Record App Activity chạy trong nền và kiểm tra định kỳ để xem có điều gì bất thường không. Đây là một tính năng theo dõi bảo mật cực kỳ hữu ích mà bạn không nên bỏ qua.

QTM-CN

QTM-ĐM